İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

metal roofting

• Faaliyetlerimizi yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmak

• İş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve mevcut sistemin sürekli iyileşmesini sağlamak

• Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranlarını düzenli olarak değerlendirerek ve etkin risk değerlendirmeler ile iş kazası ve meslek hastalıklarının gerçekleşmesini önlemek,

• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarının katılımını sağlamak

• İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmek

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğin artırmak

• Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymak.