ÇEVRE POLİTİKAMIZ

metal roofting

• Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak

• Çevreye, canlılara ve insanlara duyarlı yenilenebilir enerji sistemleri geliştirmek

• Mevcut doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek

• “Çevreye saygı” bilinciyle, sınırlı olan doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak

• Müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak

• Çevre sisteminin başarıyla sürdürülmesi için çalışanlarımızın sürekli eğitilmesini sağlamak

• Yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri, ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirecek gerekli önleyici girişimlerde bulunarak mevcut sistemi sürekli iyileştirmek,

• İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkileri, ortadan kaldırmak ve etkilerini en aza indirecek gerekli önleyici girişimlerde bulunarak mevcut sistemi sürekli iyileştirmek